Boomtechnisch advies

/Boomtechnisch advies
Boomtechnisch advies 2023-05-10T17:24:31+00:00

BOOMTECHNISCH ADVIES

BEA ( Boom Effect Analyse)

Een BEA is een onderzoeksrapportage die is gericht op het visualiseren van de mogelijke kansen en effecten van diverse werkzaamheden aan op of rondom bomen. In deze rapportage wordt voor u een duidelijk overzicht gegeven van de huidige kwaliteit van de bomen, de beoogde plannen in het projectgebied en de mogelijke kansen en knelpunten die dit samen teweeg brengt. Dit alles wordt tijdens een veldonderzoek bekeken en verwerkt, waarna uiteindelijk een duidelijk en overzichtelijke rapportage wordt opgesteld.  Naast het overzichtelijk maken van de kansen en knelpunten geven wij ook eventuele adviezen om u zo juist mogelijk te kunnen assisteren bij het verantwoord omgaan met projecten en bomen.

Boomtechnisch Toezicht / Projectbegeleiding

Bomen krijgen tegenwoordig steeds meer belang, zo zorgen bomen voor een gezonde en fijne leefomgeving, maar ook leveren de bomen veel ecosysteemdiensten. Zo ziet u dat bomen een steeds hogere waarde krijgen binnen projecten en planvormingen.

Hierdoor is projectbegeleiding of toezicht tegenwoordig zeer belangrijk, en hier kunnen wij u dan ook me helpen:

  • Toezicht bij projecten

Bij het toezicht houden van projecten wordt er gedurende het gehele project toezicht gehouden met betrekking tot de bomen. Zo wordt er gekeken of de aannemer zich aan de opgestelde boombeschermingsplannen houd, maar ook wordt het voor de aannemer duidelijk wat wel en niet kan bij het werken rondom bomen. De boomtoezichthouder zorgt er namelijk voor dat hij aanwezig is bij het werken rondom de bomen en kan hierdoor direct ter plaatse aansturen waar nodig. Hierdoor dekt u als aannemer zijnde voor u zelf een groot risico af, aangezien u ervoor zorgt dat er een boomtechnisch adviseur de aansturing verzorgt bij het werken rondom bomen.

  • Projectbegeleiding

Onder projectbegeleiding verstaan wij het begeleiden van uw boomgerelateerde projecten. Dit kunnen snoei- en/of rooibestekken zijn, maar ook het verzorgen van plant of verplantwerkzaamheden kunnen hieronder vallen. Door onze jaren lange ervaring en de juiste kennis die wij in huis hebben kunnen wij uw project optimaal begeleiden. Hierbij dragen wij zorg voor de juiste uitvoering maar ook zorgen wij er voor dat uw projecten altijd met positieve invloed op de bomen worden uitgevoerd. U kunt hierdoor dus zelf als opdrachtgever uw projecten met een gerust hart aan ons overlaten en wij zorgen er voor dat uw project het beste resultaat behaald.

Beleid en Beheer

Bomen worden steeds belangrijker in onze leefomgeving en zo ook komen er steeds meer vraagstukken rondom het beleid en beheer van de bomen. Vragen zoals: Is er een beleid rondom het kappen van bomen?,  of Is er een beheerplan voor de bomen, en wanneer wordt onze straat weer gesnoeid? . Dit zijn allerlei vraagstukken die tegenwoordig steeds meer voorkomen. In Beide gevallen kunnen wij u hiermee helpen.

  • Bomenbeleidsplan

Een