Diensten 2018-11-01T21:49:54+00:00

BOOMVERPLANTINGEN

Bij het verplanten van bomen komt heel veel kijken, het is niet zomaar een gat graven, de boom uitgraven en weer planten. Bij het verplanten wordt altijd eerst gekeken naar de verplantbaarheid van de boom, of het dus wel mogelijk is om de boom te verplanten. Daarna worden de voorbereidingen getroffen, en zo kan de verplanting in gang komen. Om er voor te zorgen dat de verplanting juist verloopt en de kans op aanslaan groot is, moet er dus van alles bekeken en geregeld worden. Heeft u een boom die u verplant zou willen hebben, neem gerust contact met ons op zodat we kunnen kijken naar de mogelijkheden.

BOOMBESCHERMING

Boombescherming komt vaak voor bij bouw- of wegwerkzaamheden. Bomen worden vaak beschadigd aan wortels of aan de stam en kroon. Om dit te voorkomen of beperken wordt boombescherming toegepast. Dit kan zijn door middel van toezicht van een European Tree Worker, of door middel van het plaatsen van bescherm middelen.

SNOEIEN EN ROOIEN

Bomen hebben van jongs af aan snoeibehoefte, dit omdat de boom zijn volwassenfase wil bereiken. Door begeleidingssnoei zorgen we ervoor dat de boom zijn volwassenfase optimaal bereikt. Als een boom zijn volwassenfase bereikt heeft, krijgen we te maken met onderhoudssnoei, dit houd in het verwijderen van dood hout en eventuele laaghangende takken. Om veiligheid te behouden verwijderen we het dood hout. Dit gebeurd door verschillende manieren, klimmend of met een hoogwerker. Door klimtechnieken kunnen we de bomen snoeien waar we niet met een hoogwerker bij kunnen. Als de boom het einde van zijn leven nadert of te groot wordt voor zijn locatie, kan deze worden verwijderd. Meestal is het rooien van een boom een veiligheidsmaatregel, ook dit kan klimmend of met een hoogwerker worden uitgevoerd. Het rooien van bomen is een vak apart en veiligheid staat hierbij voorop. Het veilig afbreken van bomen is één van onze specialiteiten.

STOBBEN FREZEN

Na het rooien van een boom blijft er vaak een boomstronk achter, deze kan dan worden gefreesd. Ook staan er in tuinen vaak nog oude stronken die uitgefreesd moeten worden. De stronken worden dan tot op 30cm diep gefreesd zodat er weer iets anders gedaan kan worden op de locatie van de stronk.

VERSNIPPEREN OF AFVOEREN VAN HOUT

Bij het snoeien of rooien van bomen komt vaak veel hout vrij, van takken tot stamhout, alles kan dan netjes worden afgevoerd. Onze versnipperaar heeft een capaciteit van 27cm en kan dus veel van het vrijgekomen materiaal versnipperen, al het stamhout wat dan overblijft kan dan worden afgevoerd als stamhout. Zo kan alles weer netjes achtergelaten worden.

BOOMREGISTRATIE EN CONTROLE

Iedere boomeigenaar is verplicht zijn boom te onderhouden en te laten controleren. Als dit niet gedaan wordt kan dit een probleem opleveren bij mogelijke schades die de boom kan aanrichten. Om dit te voorkomen kunt u een boomregistratie bijhouden waarin staat wanneer de bomen zijn gecontroleerd en wanneer ze zijn gesnoeid. Wij kunnen al uw bomen controleren en noteren in ons systeem, hierin kunt u zelf ook zien wanneer uw bomen weer gesnoeid en gecontroleerd moeten worden. Het controleren van de bomen kan zowel bij particulieren als bedrijven en instanties.

Bent u benieuwd naar één van onze diensten of wilt u een vrijblijvende offerte?

Neem dan gerust contact met ons op!

Hop Boomverzorging

Rucphenseweg 7
4882 KA Zundert

info@hopboomverzorging.nl
076 597 0764